Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Co wpływa na nastrój ?

Wotson i Clark uważają, że na nastrój i jego zmiany mają wpływ cechy temperamentalne, rytmy endogenne, czynniki egzogenne (przejściowe, środowiskowe) oraz stałe różnice indywidualne w zakresie fluktuacji nastroju, jego charakterystyczna zmienność.

Wśród cech temperamentalnych na nastrój mają wpływ cechy zwane neurotyzmem i ekstarwersją . Neurotyzm wpływa na afekt negatywny i przejawia się koncentracją na negatywnych aspektach siebie i świata oraz niższą samoocenę. Ekstrawersja natomiast wpływa na afekt pozytywny i przejawia się energicznością, entuzjazmem i optymizmem.

Także rytmy endogenne wpływają na nastrój. W badaniach tych wyróżniano trzy rytmy wewnętrzne: dobowy, roczny i cykl menstruacyjny w przypadku kobiet. W kontekście rytmu dobowego zauważono, że afekt pozytywy jest niski rano, najwyższy około południa, a wieczorem zaczyna się obniżać. Takie zmiany afektu pozytywnego zachodziły niezależnie od wzorców snu i budzenia się. W przypadku afektu negatywnego nie stwierdzono rytmu dobowego. W skali roku natomiast afekt pozytywny był najwyższy wiosną, a obniżał się jesienią i zimą, co niekiedy może wywoływać sezonowe zaburzenia nastroju. Na wiosnę afekt pozytywny ponownie wzrasta. W przypadku cyklu menstruacyjnego u kobiet afekt negatywy narasta przed i w trakcje menstruacji.

Wśród czynników środowiskowych zdarzenia stresujące lub awersyjne bodźce wpływają na zwiększenie się poziomu afektu negatywnego. Afekt negatywny zwiększa się także w sytuacjach, w których jesteśmy oceniani. Czynniki te mają mały wpływ na afekt pozytywny, który wywołują sytuacje kontaktów społecznych (nieformalnych), czy też intensywna aktywność fizyczna, która też zmniejsza afekt negatywny. Na nastrój mają też wpływ zmiany fizycznych cech otoczenia – pogoda, hałas, stopień zatłoczenia, zapach itd. Także nastroje i emocje innych ludzi wpływają na nastroje przeżywane przez nas.

Ludzie także różnią się tym z jaką intensywnością reagują emocjonalnie na bodźce wpływające na nastrój. Właściwość taka nazywana jest intensywnością afektu. Osoby z wysokim natężeniem intensywności afektu reagują silniej zarówno na pozytywne jak i negatywne bodźce wywołujące nastrój. Tym samym występują u nich wyraźniejsze fluktuacje, wahania nastrojów oraz większa zmienność zarówno afektu pozytywnego jak i negatywnego.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641523 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie