Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Podstawowe funkcje osobowości w ujęciu poznawczym

Główne funkcje osobowości służą realizacji dwóch nadrzędnych zadań osobowości jako systemu:

1. adaptacji psychologicznej
2. integracji psychologicznej

Adaptacja to z jednej strony zmiany jakich dokonujemy w nas samych, czy też w naszym zachowaniu aby lepiej poradzić sobie z doświadczeniami oraz przystosować się do środowiska jak i też, z drugiej strony dokonywanie zmian w otoczeniu aby dostosować je do własnych upodobań. Adaptacja psychologiczna przejawia się też szukaniem otoczenia, w którym czujemy się dobrze i lepiej możemy realizować nasze potrzeby.

Integracja psychologiczna natomiast odpowiada za poczucie własnej tożsamości, jedności. Na poczucie własnego podmiotowego istnienia zapewne mają wpływ poczucie autonomii oraz podmiotowej kontroli nad sobą i biegiem zdarzeń (poczucie niezależności od innych, wolnego wyboru, możliwości inicjowania działań i wywoływania za ich pomocą zmian w sobie lub otoczeniu). Gdyby nie specjalne procesy integrujące to odbierając wciąż nowe informacje i doświadczając nowych przeżyć zapewne szybko "rozpadlibyśmy się" na niepowiązane ze sobą struktury i procesy. Podejście poznawcze skupia się szczególnie na trzech takich mechanizmach zapewniających integracje naszej osoby. Są one związane z:
- samoświadomością, czyli zdolnością człowieka do obserwowania samego siebie, własnych pragnień, uczuć, myśli, zachowań.
- pojęciem własnej osoby, czyli względnie stałym wizerunkiem samego siebie
- procesami samoregulacji, które mają wielopoziomowy charakter. Za wyjątkiem najwyższego poziomu, na którym operuje samoświadomość procesy te zachodzą automatycznie i przebiegają poniżej progu świadomej uwagi. Procesy te służą korygowaniu i dostosowywaniu naszych działań do naszych standardów wewnętrznych (celów, potrzeb itd.) bądź do spostrzeganych oczekiwań innych ludzi i wymogów otoczenia.

Te dwie główne funkcje osobowości realizowane są za pomocą pomniejszych, aczkolwiek bardzo ważnych funkcji.

1. Konstruowanie poznawcze – nadawanie sensu doświadczeniom.
2. Ewaluacja - oceny wartości zdarzeń, innych ludzi, własnych działań i samego siebie.
3. Programowanie działań – ustanowienie celów i wybór strategii działania.
4. Sterowanie przebiegiem działania – obserwowanie siebie i samoregulacja.

Pojecie konstruowania poznawczego wprowadził do psychologii w 1955 roku George Kelly, którego idee wywarły decydujący wpływ na rozwój poznawczego podejścia do osobowości. Kelly zakładał, że:
- osobowość zbudowana jest z konstruktów osobistych, czyli dwubiegunowych pojęć (wesoły-smutny, silny - słaby, inteligentny - nieinteligentny, podobny do mnie - niepodobny, przyjemny - nieprzyjemny itp.) służących charakteryzowaniu obiektów poznania (osób, przedmiotów, sytuacji) oraz wydobywaniem podobieństw i różnic między nimi.
- konstrukty tworzą złożony, hierarchicznie zbudowany system. Dzięki zastosowaniu tego systemu do "danych" konstruujemy nasze doświadczenia, czyli nadajemy im sens
- Każdy z nas ma indywidualny system konstruktów co wpływa na to, że punkt widzenia dwóch osób na tą samą osobę może znaczenie się od siebie różnić. Od ilości konstruktów w systemie zależy, czy wyłaniający się obraz rzeczywistości będzie prosty czy złożony, wielowymiarowy (złożoność poznawcza).
- fundamentalnym zadaniem osobowości jest przewidywanie zdarzeń, możliwych dzięki istnieniu strukturalnych powiązań między konstruktami. Kelley jest autorem metafory człowieka jako "naukowca z ulicy", badacza, który tworzy obraz świata i własnej osoby. Wiedza ta ma pozwolić mu na lepszym funkcjonowaniu w rzeczywistości, właśnie poprzez przewidywanie możliwych zdarzeń i konsekwencji.Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005635730 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie