Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Teoria PEN Eysencka - 3 główne czynniki

Hans Eysenck zauważył, że wiele z cech osobowości wyodrębnionych przez Cattella jest ze sobą wzajemnie powiązanych. Inspirując się pracami Junga wyodrębnił dwie, a następnie jeszcze jedną, trzecią cechę osobowości.

Do podstawowych cech osobowości według Eysencka należą:

- Ekstrawersja - Introwersja,
- Neurotyczność - Stabilność Emocjonalna
- Psychotyczność

Ekstrawersja jest cechą określającą energię, pozytywną emocjonalność oraz nastawienie na interakcje społeczne. Jest definiowana za pomocą następujących przymiotników: towarzyski, żywy, aktywny, asertywny, śmiały, poszukujący doznań, beztroski, dominujący, wybuchowy.

Neurotyczność odnosi się do negatywnej emocjonalności i jest definiowana przez następujące przymiotniki: lękliwy, depresyjny, z poczuciem winy, o niskiej samoocenie, spięty, irracjonalny, płochliwy, markotny, emocjonalny.

Są to dwie niezależny od siebie cechy. Już Jung zauważył, że występowanie nerwic jest niezależne od poziomu ekstrawersji. Wiele badań potwierdzało niezależność tych dwóch cech.

Występowanie tych cech znajdowało potwierdzenie w rożnych kulturach, a ich rozkład w populacji był rozkładem normalnym. Najwięcej osób charakteryzuje umiarkowane nasilenie tych cech. skrajnych introwertyków albo ekstrawertyków jest znacznie mniej niż ludzi o średnim natężeniu tej cechy.

Hans Eysenck odniósł te dwie cechy także to typologi temperamentalnej hipokratesa-Galena, która wyodrębniała 4 typy: melancholijny, choleryczny, flegmatyczny i sangwiniczny.


Źródło:Wikipedia


Trzecia proponowaną przez Eysencka cechą była Psychotyczność, która opisywały przymiotniki takie jak: agresywny, chłodny, egocentryczny, bezosobowy, aspołeczny, brak empatii, gruboskórny, impulsywny, twórczy.

Jest to cecha, która wzbudziła liczne kontrowersje. Okazało się, że trudno było wyodrębnić biologiczne podstawy tej cechy, a także, że jej rozkład w populacji nie był rozkładem normalnym. Cześć badaczy twierdziła, że Eysenck do "jednego worka" wrzucił zbyt wiele. Z jednej strony nonkonformizm i twórczość, z drugiej strony brak wrażliwości i zachowania aspołeczne. Poza tym potwierdzenie tej cechy udawało się uzyskać tylko wtedy gdy stosowano kwestionariusz Eysencka.

Jednakże Eysenck był przywiązany do koncepcji trzech głównych cech i prowadził liczne badania nad przejawem tych cech w licznych obszarach życia. Badania nad dwiema pierwszymi cechami były też bardzo często prowadzone przez innych badaczy.

Okazało się, że osoby o wyższym natężeniu ekstrawersji w porównaniu z osobami o niższym natężeniu tej cechy (introwertykami) preferowały intensywniejszą, zmienną stymulację, wykonując monotonne zajęcia częściej odchodziły od standardowej procedury, miały wyższą tolerancje na ból (porażenie prądem elektrycznym) oraz w pomieszczeniu, w którym ograniczono dopływ bodźców wykonywały więcej ruchów w celu dostarczenia sobie "brakującej" stymulacji.

Osoby introwertywne wykazywały się większą poprawnością mechanizmów uwagi. Ekstrawertycy natomiast przejawiali impulsywność w reagowaniu, chociaż odnosiło się to tylko do ekstrawertyków, których profil w większym stopniu wyznaczała impulsywność niż towarzyskość).

Introwersja/ekstrawersja i neurotyzm a zdrowie psychiczne i fizyczne

może tez o seksie napiszę


Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005635680 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie