Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Poznawcze podejście do osobowości

Poznawcze podejście do osobowości postrzega człowieka jako podmiot poznający świat i samego siebie. Osobowość jawi się tutaj jako złożony system pobierający, przetwarzający i integrujący informację. System ten nie tylko tworzy obraz rzeczywistości ale także generuje wizje przyszłości i tworzy programy działania. Odpowiada także za pobudzanie i kontrolę motywacji i uczuć oraz za bieżące zarządzanie zachowaniem.

W odróżnieniu od psychologii poznawczej, która skupia się na elementarnych procesach poznawczych (takich jak percepcja, uwaga, pamięć, myślenie) poznawcza psychologia osobowości skupia się na osobie jako na całości i interesuje się procesami związanymi z osobistą integracją doświadczeń. Dużą role odgrywa w niej samoświadomość i obraz samego siebie. Właśnie one odpowiadają za nadawanie całościowego sensu doświadczeniom, jak i też za poczucie podmiotowej kontroli i samoregulacji.

Ten aspekt poznawczej psychologii osobowości wiele zawdzięcza psychologii humanistycznej. Zainteresowanie wewnętrznym światem człowieka i integracją doświadczeń, procesami samoświadomości oraz obrazem siebie i poczuciem podmiotowej kontroli wraz z koncentracją na przyszłości wywodzi się właśnie z podejścia humanistycznego.

Także z psychoanalitycznego podejścia poznawcza psychologia osobowości czerpie inspirację. Zainteresowanie strategiami obronnymi mającymi służyć ochronie dobrego samopoczucia i pozytywnej samooceny, a także zainteresowanie procesami nieświadomymi wywodzi się właśnie z psychoanalizy. W podejściu poznawczym jednak bardziej rzetelnie sprawdza się hipotezy i buduje teorie.

W porównaniu z podejściem skupiającym się na szukaniu podstawowych cech poznawcza psychologia osobowości przede wszystkim stara się zrozumieć w jaki sposób osoba funkcjonuje. Jakie procesy emocjonalne i poznawcze decydują o podejmowaniu określonych działań i sterowaniu ich przebiegiem. Podejście to też stara się wyjaśniać różnice między ludźmi i stałość zachowania poszczególnych osób. Jednakże robi to odwołując się do nasyconych konkretna treścią, kształtujących się w toku kulturowego doświadczenia reprezentacjach poznawczych (np. w obrazie samego siebie, w systemach przekonań), w standardach postępowania (w przyswojonych normach moralnych, celach osobistych) i w programach aktywności (np. w strategiach radzenia sobie z problemami życiowymi). Od podejścia teorii cech różni się także punktem widzenia na ludzkie funkcjonowanie i działanie. O ile w przypadku teorii cech jest to punkt zewnętrznego obserwatora to w przypadku podejścia poznawczego jest to próba rekonstrukcji perspektywy samego wykonawcy działania. Obserwator wyjaśnia zachowanie wykonawcy tym w jaki sposób konstruuje on zdarzenia i nadaje określony, subiektywny sens swoim działaniom.

Poznawcza psychologia osobowości interesuje się także względnie trwałymi różnicami między ludźmi w sposobach przetwarzania informacji od których zależy sposób konstruowania obrazu świata i samego siebie. Uwzględnia takie charakterystyki jak potrzeba aktywności poznawczej, potrzeba zamknięcia vs otwarcia poznawczego, pesymistyczny lub optymistyczny styl wyjaśniania, czy też złożoność poznawczą, która określa na ile złożone i wielowymiarowe są reprezentacje rzeczywistości, czy też poszczególnych osób lub obiektów.

Poniżej bardziej rozwinę kwestie, które zostały zasygnalizowane w tym wstępie.


Podstawowe funkcje osobowości w ujęciu poznawczym

Osobowość jako system wiedzy osobistej

Osobowość a poznawcze konstruowanie

Obraz siebie jako poznawcza podstawa integracji zachowania

Osobowość a procesy kontroli i samoregulacjiRozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641557 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie