Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Uwaga i postrzeganie

Do jednych z najbardziej podstawowych procesów poznawczych należy uwaga więc psychologowie zaczęli badać sposób jej funkcjonowania u osób bardziej kreatywnych. Wydawało się ciekawe stwierdzenie ile prawdy jest w stereotypie roztargnionego twórcy.

W jednych z badań poproszono bardziej i mniej twórczych uczonych o opisanie swojej uwagi w różnych momentach procesu twórczego. Co ciekawe bardziej twórczy uczeni charakteryzowali się raczej przeciętnym statusem materialnym, a ci mniej twórczy wyższym.

Twórczy uczeni opisywali swoja uwagę przed wglądem jako rozproszoną, błądzącą i rozedrganą. Ci mniej twórczy jako skupioną. Uwaga tuż po wglądzie była u uczonych twórczych opisywana jako zrównoważona i poszukująca. U mniej twórczych jako intensywna. W fazie opracowania pomysłu bardziej twórczy uczeni opisywali swoją uwagę jako jasną i intensywną, natomiast ci mniej twórczy jako rozproszoną. Dane te, pochodzące z introspekcyjnych opisów sugerują istnienie różnic w przebiegu procesów uwagowych u osób różniących się stopniem twórczości.

W innych badaniach okazało się, że osoby bardziej twórcze lepiej wykorzystywały informacje „przypadkowe” np. odtwarzane nagrane wcześniej słowa mogące stanowić rozwiązanie anagramów, jak i też słowa, których się wcześniej uczyły. W tym drugim przypadku nie chodziło o pamięć ponieważ pod tym względem nie było różnic pomiędzy osobami mniej i bardziej twórczymi. Materiał zapamiętany wcześniej obie grupy odtwarzały na podobnym poziomie. Osoby bardziej twórcze łatwiej wykorzystywały informacje, które kiedyś przyswoiły, uzyskiwały też wyższe wyniki w teście odległych skojarzeń.

W jeszcze innych badaniach okazało się, że osoby bardziej twórcze mają permanentnie poszerzona uwagę. W większym stopniu są świadome bodźców, które nie dotyczą bezpośrednio zadania, które wykonują (dotyk odzieży, dźwięki akustyczne w tle). Gdy eksperymentalnie zawężano pole uwagi poprzez ekspozycje białego szumu ludzie badani zaczęli gorzej wykonywać testy twórczości. Spadek poziomu wykonania był szczególnie widoczny u osób, o permanentnie poszerzonej uwadze, które wcześniej osiągały szczególnie wysokie wyniki.

Wyższe wskaźniki kreatywności uzyskano także u osób wykazujących gorsze funkcjonowanie filtra uwagi. W badaniach, w których ludziom poprzez słuchawki odtwarzano dwa przekazy, jeden do jednego ucha, drugi do drugiego, z informacją, że jeden przekaz mają zapamiętać, a drugi zignorować osoby twórcze wypadały gorzej. Nie tak dobrze jak osoby mniej twórcze ignorowały przekaz rozpraszający. Także w zadaniach sprawdzających zdolność przeduwagowego ignorowania nieistotnych aspektów stymulacji osoby twórcze radziły sobie gorzej.

Osoby twórcze oprócz gorszej selekcji napływających informacji także gorzej kontrolowały wykonywanie dwu czynności w tym samym czasie. Jednoczesne wykonywanie drugiego zadania, drugiej czynności obniżało wyniki wykonania zadania podstawowego w większym stopniu niż u ludzi mniej twórczych.

O związkach twórczości z gorszym funkcjonowaniem filtrów uwagi i procesów kontroli zachowania świadczą też dane wskazujące, że dzieci z ADHD lepiej od normalnych dzieci wykonują testy twórczości.

Jedna z teorii omawia uwagę jako wymiar rozciągający się od rozproszenia do intensywnego skupienia. Gdy uwaga jest rozproszona obejmuje więcej elementów ale mniej wyraźnie, gdy jest skoncentrowana ma mniejszy zakres, ale za to intensywniej skupia się na wybranych elementach. Można to porównać do światła latarki, które oświetla dość wyraźnie mały fragment przestrzeni.

Zakres i intensywność uwagi zależą od motywacji. Uwaga intensywna opiera się na motywacji telicznej, zadaniowej i charakteryzuje sie dużą koncentracją. Przeciwny rodzaj uwagi, zwany uwagą ekstansywną opiera się na motywacji paratelicznej. Jest swobodna, nie posiada celu i charakterystyczna jest dla stanów relaksu, zabawy, swobodnej eksploracji, biernego doświadczania rzeczywistości, czy też stanów intuicji twórczej, wglądu. Zresztą związki intuicyjnego stylu poznawczego z kreatywnością zostały wielokrotnie potwierdzone.

jeśli chodzi o procesy postrzegania to osoby bardziej twórcze szybciej rozpoznawały bodźce niekompletne, nawet jeśli były one eksponowane bardzo krotko. Osoby twórcze także preferowały kształty bardziej złożone i niesymetryczne w porównaniu do osób mniej twórczych, które wolały proste i symetryczne kształty.Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641542 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie