Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Strategie uczenia się

Strategie uczenia się rozpatruję się jako świadomie kontrolowane przez uczącego się techniki nabywania, przechowywania i wykorzystywania informacji.

Strategie powinny także uwzględniać aktywność przed i po nauce. Przygotowanie się, wprawianie siebie w odpowiedni nastrój i nagradzanie siebie po nauce.

Na początek zaprezentuję trzy główne orientacje w sytuacji uczenia się wyodrębnione przez Entwistla.

1. dotyczy odnajdywania i przyswajania znaczenia zawartego w czytanym tekście. Tworzenia reprezentacji tekstu na podstawie wyselekcjonowanych ważnych informacji. Charakteryzuje się tzw. głębokim przetwarzaniem informacji, globalnym oglądem tekstu, korzystaniem z anegdot, ilustracji, analogii zawartych w tekście, ale także z informacji poza treścią zadania, wiedzą w pamięci. Jest to orientacja opierająca się głównie na motywacji wewnętrznej, poczuciu autonomi, niezależności i wewnątrz sterowności.
2. dotyczy przyswajania w celu odtworzenia. charakteryzuje się powierzchniowym przetwarzaniem informacji. Opiera się głównie na motywacji zewnętrznej i na negatywnej postaci motywacji osiągnięć polegającej na chęci uniknięcia negatywnych konsekwencji nieprzyswojenia materiału.
3. nastawiona na osiągnięcia. Opiera się na zewnętrznej motywacji wynikającej z nadziei odniesienia sukcesu oraz pozytywnej postaci motywacji osiągnięć przejawiającej się do dążenia do sukcesu. Przejawia się też korzystaniem z różnych strategii.

Największą efektywność charakteryzowała trzecią strategię, chociaż jakościowo była najlepsza pierwsza, która też miała dobrą efektywność.

Shouwenburg i Lay rozpatrywali osiągnięcia szkolne w odniesieniu do 4 obszarów:

1. zachowania związane z uczeniem się - częstość zaglądania do lektur, robienie notatek, streszczeń itp. powtarzanie materiału, ilość czasu przeznaczana na naukę.
2. poznawcze nawyki związane z uczeniem się – zadawanie pytań i analizowanie przyswojonych danych, szukanie związków i relacji, rozpoznawanie struktur, abstrahowanie
3. metapoznawcze nawyki związane z uczeniem się – powtarzanie, kontrolowanie postępów w nauce, planowanie i organizowanie nauki, przełamywanie barier w uczeniu się
4. motywacyjne przeszkody w uczeniu się - niska dyscyplina pracy, odkładanie na później, lęk przed niepowodzeniem, brak zainteresowania lub rozczarowanie, przekonanie, że uczenie się jest trudne

Nie trudno się domyślić, że osoby aktywnie w zorganizowany sposób podchodzące do uczenia się, przełamujące przy tym bariery i przeszkody uczyły się najlepiej.

Także w tych badaniach zauważono wpływ emocji i nastawienia na wybór strategii uczenia się, przetwarzania informacji.

Osoby motywowane lękiem oraz głównie zewnętrznymi powodami do nauki preferowały strategie powierzchniowego przetwarzanie informacji. Przyswajały treści w celu odtworzenia, reprodukowania i odpamiętywania. Dosłownie zapamiętywały treść, bez refleksji nad ich znaczeniem. Koncentrowały się na detalach, systematycznie pracowały krok po kroku, liniowo przechodzenie z tematu na temat. Zachowania takie redukują lęk i dają poczucie bezpieczeństwa osoba przeżywającym lęk. Tak więc, lęk może motywować do nauki jednakże jeżeli stanowi podstawową i główną motywację negatywnie wpływa na jakość i efektywność nauki.

raczej nie zmniejszanie lęku ale wzbudzanie innych motywów. Defensywny pesymizm

Osoby czujące się pewnie, spokojnie, motywowane wewnętrznie, wykazujące ciekawość, poszukujące intelektualnych doświadczeń i tolerancyjne w stosunku do nowości preferowały strategię głębokiego przetwarzania informacji. W dość swobodny sposób podchodziły do treści, zastanawiały się nad materiałem niekiedy kojarząc ze sobą różne zagadnienia i skacząc po różnych tematach.

Schmeck wyodrębnił 4 strategie uczenia się, nawet stworzył kwestionariusz do ich oceny.

4 strategie uczenia się:
1. przetwarzania głębokiego
- krytyczne ocenianie, pojęciowa organizacja, porównywanie i konstruowanie informacji.
2. przetwarzania dokładnego - przekładanie nowych informacji na „swój język”, odnoszenie do własnego doświadczenia i do życia w celu poszukiwania praktycznych zastosowań.
3. zatrzymywania faktów - klasyfikacja informacji w najwęższe kategorie. Koncentracja na szczegółach i zapamiętywanie detali
4. systematycznego studiowania - częste i staranne uczenie się, dobrze zorganizowane, o tej samej porze itd.

Strategie te nie wykluczają się, a ich wykorzystywanie wydaje się uzależnione od potrzeb. Czasami trzeba przyswoić dość szczegółowe dane i wtedy strategia 3 jest wskazana, jednakże głębsze zrozumienie materiału, co skutkuje lepszymi wynikami uczenia się, wymaga użycia strategi 1 i 2.


Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641522 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie