Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Teoria inteligencji emocjonalnej Daniela Golemana

To właśnie Daniela Golemana przyczynił się do tak dużego rozpropagowania ideii inteligencji emocjonalnej. W swojej bestselerowej książce w bardzo obrazowy sposób omówił wiele zagadnień związanych z wagą emocji w życiu i sposobach mądrego z nimi postępowania. W swojej pierwszej książce dotyczącej inteligencji emocjonalnej skupił się na pozaintelektualnych czynnikach wpływających na powodzenie w życiu. Bardzo obrazowo pisał o panowaniu nad sobą, nad własnymi emocjami, o umiejętności odraczania przyjemności, o umiejętności samoregulacji nastrojów, o motywacji i wytrwałości, o nadzieji i optymizmie, o umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami oraz korzystaniu z szans zmiennych koleji losu i reagowaniu na jego przeciwności oraz o wadze wrażliwości na innych.

W swojej książce Inteligencja Emocjonalna Goleman pisał o potrzebie edukacji emocjonalnej oraz wadze i znaczeniu emocji. Przekonywał o potrzebie włączenia inteligencji do życia emocjonalnego i uczenieniu emocji przedmiotem poznania. Proponował aby dopuści do siebie emocje i włączyć, je w świadome życie psychiczne.

W następnej swojej książce "Inteligencja emocjonalna w praktyce" Goleman przedstawia bardziej uporządkowaną i przejrzystą teorię inteligencji emocjonalnej. Prezentuje w niej 5 wymiarów inteligencji emocjonalnej i 25 kompetencji emocjonalnych.

1. Samoświadomość - wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i intuicyjnych ocenach
- świadomość emocjonalna - rozpoznawanie swoich emocji i ich skutków
- poprawna samoocena - poznanie swoich silnych stron i ograniczeń
- wiara w siebie - silne poczucie wlasnej wartości i świadomości swoich możliwości i umiejętności

2. Samoregulacja - panowanie nad swoimi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami
- samokontrola - kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów
- spolegliwość - utrzymywanie norm uczciwości i prawości
- sumienność - przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania
- przystosowalność - elastyczność w dostosowywaniu się do zmian
- innowacyjność - łatwe przyjmowanie nowatorskich pomysłów i podejść oraz nowych informacji

3. Motywacja - skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie
- dążenie do osiągnięć - starania o lepsze wyniki albo spełnienie kryteriów doskonałości
- zaangażowanie - utożsamianie swoich celów z celami grupy i organizacji
- inicjatywa - gotowość do wykorzystywania szans i okazji
- optymizm - wytrwałość w dążeniach do osiągnięcia wytyczonego celu mimo przeszkód i niepowodzeń

4. Empatia - uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób
- rozumienie innych - wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych osób oraz aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami
- doskonalenie innych - wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich zdolności
- nastawienie usługowe - uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów
- wspieranie różnorodności - tworzenie i podtrzymywanie szans na osiągnięcia dzięki wykorzystywaniu rożnych typów ludzi
- świadomość polityczna - rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród osób z władzy

5. Umiejętności społeczne - umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji
- wpływanie na innych - opanowanie metod skutecznego przekonywania
- porozumienie - słuchanie bez uprzedzeń i wysyłanie przekonujących komunikatów
- łagodzenie konfliktów - pośredniczenie w sporach i rozwiązywanie ich
- przewodzenie - inspirowanie jednostek i grup lub kierowanie nimi
- katalizowanie zmian - inicjowanie zmian lub kierowanie nimi
- tworzenie więzi - pielęgnowanie instrumentalnych stosunków z innymi
- współpraca - praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu
- umiejętności zespołowe - organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla osiągnięcia zbiorowego celuRozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005635725 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie