Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Inteligencje Wielorakie

Najbardziej radykalne stanowisko w kwestii istnienia nietypowych inteligencji prezentuje Howard Gardner. Już na początku lat 80 XX w. zaproponował teorię inteligencji wielorakich. Analizował dane pochodzące z różnych źródeł. Z psychologii rozwojowej zainteresował się kwestiami kształtowania się różnych umiejętności u normalnych dzieci. W nauce o mózgu zwrócił uwagę jak uszkodzenia poszczególnych części mózgu wiążą się z przejawianiem deficytów określonych zdolności. Szczególne jego zainteresowanie wzbudziły określone grupy ludzi. Cudowne dzieci, osoby upośledzone umysłowo o „wysypkowych” uzdolnieniach, dzieci autystyczne, a także dzieci o upośledzonej zdolności uczenia się. Jak pisał Gardner: „Osoby należące do wszystkich tych grup odznaczają się bardzo ‘poszarpanym’ profilem poznawczym, który niezwykle trudno jest wyjaśnić w kategoriach jednolitej koncepcji inteligencji”. Osoby takie mogły przejawiać wybitne zdolności w jednej dziedzinie, podczas gdy w innej przejawiały znaczne deficyty. Na podstawie analizy tych danych stwierdził, że istnieje wiele względnie niezależnych od siebie inteligencji.

Howard Gardner inteligencję definiował jako zdolność rozwiązywania problemów oraz tworzenia produktów, mających znaczeni i cenionych w określonych kręgach kulturowych lub społecznościach. Wyodrębnił siedem rodzajów inteligencji:

1. Inteligencja językowa (lingwistyczna) dotyczy zdolności opanowania języka we wszystkich jego formach – pisanej, czytanej, mówionej – oraz rozumienia mowy.

2. Inteligencja matematyczno-logiczna dotyczy zdolności wykorzystywanych przy manipulowaniu liczbami, arytmetyce i logice.

3. Inteligencja muzyczna dotyczy zdolności związanych z ocenianiem (np. różnicowaniem dźwięków, tonacji), wykonywania i komponowania muzyki.

4. Inteligencja przestrzenna dotyczy umiejętności oceniania kształtów i położenia przedmiotów względem siebie.

5. Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) dotyczy umiejętności związanych ze sprawnym i wyrazistym poruszaniu ciałem, w szczególności dłońmi (zręczność manualna).

6. Inteligencja intrapersonalna dotyczy umiejętności rozumienie siebie, swoich emocji i przeżyć, postrzegania samego siebie w realistyczny sposób i zdolności pracowania nad sobą.

7. Inteligencja interpersonalna dotyczy umiejętności związanych z porozumiewaniem się i rozumieniem innych ludzi.

Teoria jego zyskała bardzo duże poparcie wśród pedagogów i osób zainteresowanych reformami szkolnictwa. Sam Gardner przedstawiał też określone programy tego typu. Był szczególnie zainteresowany stworzeniem takiego systemu szkolnictwa, który by sprzyjał rozwojowi indywidualnych zdolności uczniów, a nie tylko promował tych przejawiających inteligencję werbalną i matematyczno-logiczną. Gardner proponuje inną koncepcję szkoły. Podejście skoncentrowane na jednostce i jej unikatowym profilu zdolności, a także rozwój zgodny z konkretnym spektrum inteligencji każdego ucznia. Swoje spojrzenie na umysł i zdolności określa jako pluralistyczne, uznające istnienie wielu różnych, niezależnych zdolności oraz tego, że różni ludzie mogą mieć różne zdolności poznawcze i style poznawania.Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005747762 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie