Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Przyjaźnie

Słowo przyjaciel może być używane w wielu znaczeniach. Ludzie mogą się różnić tym jak łatwo zaliczają kogoś do grona swoich przyjaciół, a także tym jak pojmują przyjaźń. Podobnie psychologowie mają pewne problemy ze zdefiniowaniem przyjaźni. Przeważnie definicje te w swoich podstawach odnoszą się do wzajemnego lubienia się. Malcolm Parks, który przez wiele lat zajmował się bliskimi związkami uważa, że pomimo tego, że w różnych poszczególnych przypadkach przyjaźnie mogą być bardzo zróżnicowane to na dość ogólnym poziomie można opisać czym charakteryzuje się przyjaźń. Wymienia on pięć cech charakterystycznych dla przyjaźni: dobrowolność, równość, pomoc, wspólną aktywność, zaufanie i wsparcie emocjonalne.

Dobrowolność oznacza, że przyjaźnie postrzegane są jako zawierane dobrowolnie, nie z poczucia obowiązku, ani nie są nam dane tak jak związki rodzinne. Przyjaciele postrzegają też siebie jak równych sobie, a przyjaźnie przeważnie zawierane są pomiędzy ludźmi o podobnej pozycji społecznej. Pomoc także stanowi charakterystykę przyjaźni. Przyjaciele to osoby, które pomagają sobie wzajemnie, aczkolwiek jest to pomoc doraźna i drobna. Wspólna aktywność i spędzanie razem czasu też jest ważną częścią przyjaźni. Niekiedy właśnie w poszczególnych przyjaźniach ludzie znajdują ujście dla zainteresowań i hobby nie podzielanych przez rodzinę, czy też przez inne bliskie osoby. Zaufanie, zwierzania się i wsparcie emocjonalne stanowi niejako serce przyjaźni. Przyjaciele to osoby, z którymi można swobodnie rozmawiać na różne tematy, nawet te najbardziej osobiste i mieć poczucie zrozumienia i wsparcia. To jest bardzo ważna właściwość przyjaźni wpływająca pozytywnie na rozwój tożsamości, osobowości i na radzenie sobie z różnymi życiowymi wydarzeniami.

Malcolm Parks interesował się także rozwojem bliskich związków, w tym szczególnie przyjaźni. Zauważa, że związki mogą rozwijać się w różnych kierunkach, na różnych płaszczyznach. Wymienia 6 takich aspektów związków pod względem, których można zaobserwować ich rozwój. Zmiany pod każdym z tych względów powinny także wpływać na inne aspekty związków. Parks uważa, że związki rozwijają się gdy: wzrasta bliskość i przywiązanie emocjonalne, wzrasta zakres i zróżnicowanie wzajemnych interakcji, wzrasta stopnień wzajemnej zależności lub wzajemnego wpływu, kod komunikacyjny się specjalizuje, niepewność wobec siebie i drugiej osoby maleje i splatają się sieci znajomości partnerów.

Wzrost bliskości i przywiązania emocjonalnego łączy się z pogłębianiem się relacji. Osoby w coraz większym stopniu odsłaniają siebie i wymieniają osobiste informacje. Dzięki temu mogą dawać i otrzymywać wsparcie emocjonalne. Oprócz pogłębiania się relacji może następować zwiększanie "szerokości" funkcjonowania bliskich związków. Dzieje się tak gdy osoby zaczynają poruszać coraz więcej tematów i funkcjonować razem w coraz większej ilości różnych sytuacjach. Poszerzanie sie relacji łączy się także z poszerzaniem i zazębianiem się sieci kontaktów społecznych. Ludzie mogą mieć wspólnych znajomych i z tymi samymi osobami utrzymywać kontakty.

Rozwój związków charakteryzuje się nie tylko zwiekszeniem głębokości i szerokości komunikacji ale także zmianami w strukturze wzajemnego porozumiewania się. Pomiędzy osobami dobrze znającymi się może rozwijać się pewnego rodzaju prywatny dialekt. Ludzie zaczynają się porozumiewać w sobie charakterystyczny sposób. Może to być nawet niezrozumiałe dla osób trzecich. Wraz z rozwojem związku ludzie także poznają coraz lepiej siebie i innych. Tym samym zmniejsza się niepewność i pojawia się przeczucie, że wie się jak zachować się wobec drugiej osoby, jak ta osoba może zareagować i jak ogólnie się ta osoba zachowuje. Ludzie zaczynają coraz lepiej przewidywać i wyjaśniać swoje własne zachowania. Ludzie w bliskich związkach stają się też bardziej zależni od siebie. Jeśli są przekonani, że korzyści jakie czerpią z danej relacji mogą pochodzić z innych źródeł to zależność jest mniejsza i prawdopodobieństwo rozwoju związku też się zmniejsza. Wraz z rozwojem wzajemnej zależności zwiększa się to w jakim stopniu ludzie mogą na siebie wpływać, dostosowywać swoje zachowania do siebie. Ponadto zwiększenie zależności łączy się także ze zmniejszeniem zainteresowania szybkim rewanżem za przysługę i okazaną pomoc. Bliscy przyjaciele posiadają większą tolerancję wobec nierówności w zakresie dawania i otrzymywania wsparcia ponieważ postrzegają, że mają więcej czasu aby równowaga została przywrócona.

Steve Duck, kolejny badacz bliskich związków, przykłada szczególną uwagę do tego, że o związki trzeba dbać. Uważa także, ze ludzi można szkolić by stosowali bardziej satysfakcjonujące style funkcjonowania w związkach. Budowanie i dbanie o związek wymaga wrażliwości na druga osobę, rozpoznawania jej potrzeb, sygnalizowania sympatii i zainteresowania, zestrojenia własnego zachowania z zachowaniem drugiej osoby, umiejętnym ujawnianiem się i budowaniem zaufania. Funkcjonowanie w bliskich związkach może wydawać się bardzo złożone jednakże niektórzy badacze zwracają uwagę, że podstawowe zasady są raczej proste. Należą do nich: prowadzenie rozmowy, dyskrecja i zachowywanie tajemnic dla siebie, powstrzymywanie się od publicznego krytykowania, odwzajemnianie się za przysługi. Wydaje się proste jednakże nawet na rozmowę można spojrzeć jako na złożoną umiejętność, którą różni ludzie opanowali w różny stopniu. Dlatego też rozmowa z różnymi osobami może być postrzegana jako w różnym stopniu przyjemna i wydaje się, że nie chodzi tu tylko o podobieństwo zainteresowań.

Tak więc funkcjonowanie w związkach ma duży związek z przestrzeganiem pewnych reguł i z umiejętnościami społecznymi. Niekiedy przy różnego rodzaju zaburzeniach zwraca się uwagę właśnie na deficyty w umiejętnościach społecznych i kontaktach z innymi ludźmi. Bliskie związki spełniają wiele bardzo ważnych psychologicznie funkcji. Zapewniają poczucie przynależności, okazję do mówienia o sobie i otrzymywania i dawania emocjonalnego wsparcia, potwierdzenia własnej wartości i znaczenia oraz okazję do tego aby pomagać innym.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005635706 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie