Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Inteligencja a inne właściwości psychologiczne

Inteligencja jest tylko jedną z właściwości ludzi. Ciekawym zagadnieniem jest to jak wiąże się z innymi właściwościami.

Do podstawowych ludzkich charakterystyk należy temperament. Dawniej sądzono, że inteligencja jest niezależna od cech temperamentalnych. Czyli, ze mogą być osoby inteligentne, które są mało, średnio, czy też bardzo aktywne. Jednakże wiele danych świadczy, że związki takie choć małe występują. Sprawia to, że trudno rozpatrywać poszczególne właściwości człowieka w izolacji i oderwaniu od siebie. Być może niektóre zależności ujawniają się szczególnie gdy porównuję się grupy znacznie różniące sie od siebie. W jednym z badań porównano cechy dzieci wybitnie uzdolnione z dziećmi przeciętnymi. Okazało się, że dzieci wybitnie uzdolnione były mniej emocjonalne, a nauczyciele postrzegali ja jako bardziej elastyczne w relacjach interpersonalnych. W innych badaniach okazało się, że osoby inteligentne wykazują wyższy poziom poszukiwania doznań. Osoby takie wypadały lepiej w testach badających inteligencję płynną (potencjał intelektualny), nie uwarunkowaną kulturowo i nie związaną z posiadaną wiedzą. Także badania nad zachowaniami eksploracyjnymi (badawczymi) zwierząt wykazywały, że inteligencja łączy się z ciekawością i tendencja do zabawy. Natomiast badania nad noworodkami, którym prezentowano bodźce wizualne o zróżnicowanych stopniu nowości wykazały, że im dłużej niemowlę wpatruje się w nowy bodziec tym bardziej inteligentne okazuje się po upływie kilku lub kilkunastu lat. Elementarna potrzeba nowości wykazuje istotny związek z inteligencją ujawniająca się w późniejszym wieku.

Związki temperamentu z inteligencja mogą dotyczyć przede wszystkim aspektu energetycznego. To właśnie temperament determinuje ten poziom, a aktywność intelektualna jest bardzo energetycznie wymagająca, co wiadomo chociażby z badań nad obrazowaniem mózgu. Faktycznie, okazuje się, że pobudzenie (o ile nie jest lękotwórcze, związane z napięciem) pozytywnie wpływa na wykonywanie zadań intelektualnych. Negatywne pobudzenia natomiast wpływa na obniżenie wyników w zadaniach intelektualnych. Znaczenie może mieć też to, że w niektórych warunkach niski poziom intelektualny może być kompensowany przez niektóre cechy temperamentu, i odwrotnie. Wydaje się mieć to szczególne znaczenie przy radzeniu sobie z nowymi i złożonymi problemami.

Także osobowość wydaje się być powiązana z inteligencją. Najbardziej z inteligencją jest związana cecha zwana otwartością umysłową. Ekstrawersja też wykazuje pewien związek, ale jest on dość słaby. Podobnie neurotyczność wykazuje słaby związek z tym, że ujemny, czyli, że jest negatywnie związana z inteligencją. Oprócz tych głównych cech pochodzących z modelu wielkiej piątki badano także związki osobowości z innymi pomniejszymi cechami. Okazywało się, że związki o ile występowały to były bardzo słabe. Inteligencja pozytywnie wiązała się z kontrolą złości, a negatywnie z wrogością i skłonnością do ekspresji złości. Podobnie inteligencja negatywnie była związana z cynizmem, paranoidalną wrogością i hipochondrią. Pozytywnie natomiast z ryzykowna jazdą samochodem. Wszelkie te prawidłowości oczywiście mają charakter statystyczny i nie mogą być wprost odnoszone do pojedynczych ludzi.

Niektóre style poznawcze pomimo teoretycznych założeń o ich preferencyjnym, a nie sprawnościowym, charakterze wykazują związki z inteligencją. Największe korelacje osiągano dla stylu analitycznego (niezależność od pola danych - zależność, globalność). Także styl abstrakcyjny i refleksyjny wykazywał powiązania z inteligencją. Inteligencja także wydaje sie być związana z wiedzą ekspercką i z mądrością. W obydwu przypadkach inteligencja jest czymś znacznie węższym. W przypadku wiedzy eksperckiej oprócz inteligencji dochodzą także jeszcze inne czynniki wpływające na to, że sama inteligencja nie wystarczy aby osiągnąć poziom eksperta w jakiejś dziedzinie. Jest natomiast warunkiem koniecznym, bez niej osiągniecie takiego poziomu wydaje się być niemożliwe. W przypadku mądrości bardzo dużą role poza inteligencją odgrywają wartości. Być może w tym przypadku to właśnie wartości pełnią dominującą rolę.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005635710 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie