Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Style myślenia w koncepcji Roberta Strenberga

Jednym z najnowszych ujęć stylów myślenia jest koncepcja zaproponowana w latach 90 XX w. przez Roberta Strenberga. Psycholog ten wyodrębnił 13 stylów myślenia związanych z 5 aspektami procesu samokierowania przez człowieka własną aktywnością umysłową. Koncepcja ta podkreśla wagę metapoznawczych procesów kontrolnych i decyzyjnych nadzorujących przebieg pozostałych procesów umysłowych i w przeważającym stopniu opiera się na porównaniu umysłu do rządu.

Aspekty samokierowania i style myślenia
TABELKA

Pierwszy aspekt poznawczego samokierowania wiąże się funkcją czynności intelektualnych. Trzy główne funkcje to: ustalanie zasad i reguł, realizacji i ocenianie. Ludzie różnią się tym, która z tych funkcji preferują. Osoby o preferencji stylu ustawodawczego wykazują tendencje do samodzielnego strukturalizowania problemów i planowania własnych działań. Osoby o dominującym stylu wykonawczym lubią sytuacje już strukturalizowane, są dobrymi realizatorami planów stworzonych przez innych. Natomiast osoby o stylu sądowniczym lubią myśleć analitycznie, zestawiać, porównywać i oceniać.

Drugi aspekt samokierowania związany jest ze strategią dystrybucji, rozkładania zasobów poznawczych na realizacje różnych zadań. Osoby o stylu monarchiczny preferują koncentracje na jednym zadaniu, celu na raz. Raczej nie przystepują do realizacji nowego zadania przed zakończeniem wcześniejszego. Osoby o stylu hierarchicznym preferują zajmowanie się kilkoma zadaniami, jednakże czas i wysiłek jaki w nie wkładają uzależniony jest od ważności przypisanej tym zadaniom. Natomiast osoby o stylu oligarchicznym różne zadania przez siebie realizowane uważają za równie ważne. Osoby o stylu anarchicznym preferują działania nie oparte na planowaniu i regułach a raczej na chwilowych i dość przypadkowych preferencjach.

Trzeci aspekt samokierowania dotyczy poziomu ogólności na jakim się myśli, rozpatruje się problemy poznawcze. Osoby o stylu globalnym preferują raczej abstrakcyjne i ogólne zagadnienia o dużym zasięgu, natomiast osoby o stylu lokalnym wolą problemy konkretne i dobrze określone. Osoby takie są drobiazgowe i nastawione na realizacje dość wąskich i szczegółowych celów.

Czwarty aspekt dotyczy zasięgu samokierowania. Osoby o stylu introwertywnym preferują pracę w pojedynkę, orientacje na zadaniu i są raczej nakierowane na swoje wnętrze, natomiast osoby o stylu ekstrawertywnym preferują działania o szerszym zasięgu, w sensie społecznym. Wolą pracować na zasadzie współpracy z innymi ludźmi.

Piąty aspekt samokierowania dotyczy otwartości na zmiany. Osoby o stylu konserwatywnym wolą pozostawać przy tym co jest obecnie aktualne i obowiązujące. Natomiast osoby o stylu liberalnym, postępowym poszukują nowości, przejawiają skłonność do modyfikowania swoich sposobów działania w celu szukania lepszych rozwiązań.

Style myślenia odnoszące się do rożnych aspektów samokierowania nie są względem siebie niezależne. Niektóre badania wskazywały na związki stylu wykonawczego z stylem konserwatywnym oraz na związki stylu ustawodawczego ze stylem postępowym. Jednakże struktura wzajemnych powiązań i zależności nie jest jeszcze w świetle obecnych badań emirycznych do końca poznana.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641540 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie