Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Motywacja w przebiegu zachowania

Motywacja jest odpowiedzialna z podjęcie ukierunkowanego działania, podtrzymanie go i zakończenie. Wszystkie te rzeczy są ważne. Podjęcie działania, kontynuowanie go i zakończenie. Zaniechanie działania może sprawić, że nie osiągnie się celu. Ludzie określani jako "słomiany ogień" podejmują działania ale przeważnie szybko rezygnują z ich kontynuowania. Być może mieć to wartość, że mogą zorientować się jakie działania im odpowiadają, ale w wyniku szybkiego osłabiania motywacji może też dochodzić do niezrealizowania zamierzeń. Zresztą to właśnie zbyt wysoki poziom motywacji na początku, zapał, często wiąże się nie tylko z zaniechaniem działania, ale także z wyczerpaniem i wypaleniem nzawodowym. Natomiast kontynuowanie działania gdy nie daje ono rezultatów, nadmierny upór może prowadzić do wyczerpania, czy też do syndromu wyuczonej bezradności.

Ocena co jest "słomianym zapałem" a co nadmiernym uporem może być bardzo subiektywna. Ludzie mogą się szybko orientować co im tak naprawdę, pomimo początkowego entuzjazmu, odpowiada, ale też poprzez wytrwałe dążenie do celów mogą osiągać rzeczy wydawałoby się niemożliwe. Wytrwałość i konsekwencja charakteryzuje wiele osób, które borykając się z różnego rodzaju przeciwnościami ostatecznie osiągnęły swoje zamierzenia i zrealizowały swoje marzenia.

Uważa się, że na uruchomienie działania ma wpływ subiektywnie postrzegana wartość celu i możliwość jego osiągnięcia. Gdy cel jest oceniany jako bardzo pożądany to nawet gdy możliwości osiągnięcia postrzegane są jako niskie, czy też mało prawdopodobne to zachowania zmierzające do zrealizowania celu są podejmowane. Zresztą to na ile cel jest upragniony wpływa też na ocenę możliwości osiągnięcia go. Motywacji najbardziej sprzyja ocenianie szans na umiarkowanym poziomie. Gdy osiągnięcie celu postrzegane jest jako oczywiste ludzie mogą nie być szczególnie zmotywowani do działania ponieważ mogą być przekonani, że i tak się uda. W przypadku małych szans mogą tracić nadzieje i przekonanie o sensowności podejmowania działań.

Na podejmowanie określonych działań i preferowanie różnego rodzaju zadań ma też wpływ przekonanie o możliwości wpływu na bieg zdarzeń. Niskie poczucie kontroli sprawia, że ludzie preferują zadania losowe, łatwiejsze lub zespołowe. Natomiast gdy są przekonani o swoim wpływie wolą zadania sprawnościowe i trudniejsze. W takich zadaniach też osiągają lepsze wyniki.

Działanie niekiedy analizuje się jako składające się z 4 faz. Fazy przeddecyzyjnej, w której następuje wybór celu, fazy przeddziałaniowej, w której zostaje stworzony plan realizacji celu, fazy wykonawczej i fazy podziałaniowej, w której następuje ocena rezultatów. Podtrzymanie aktywności i wytrwałość w działaniu dotyczą fazy wykonawczej, w której realizowany jest plan działania. Jest to o tyle istotne, że w długoterminowych zadaniach gratyfikacja jest odroczona w czasie. Trzeba długo czekać na nagradzające efekty własnych działań i jednocześnie ponosić duże koszty psychologiczne, np. wysiłek.

Do czynników zwiększających wytrwałość należą m.in. przekonanie o swobodzie wyboru i o wpływie na zdarzenia. Bardziej wytrwali jesteśmy w realizacji celów, które ustaliliśmy sami lub które postrzegamy jako własne, niż te które postrzegamy jako narzucone z zewnątrz i z którymi sie nie utożsamiamy. Osoby przekonane o wpływie na zdarzenia też dłużej podtrzymują działania i lepiej radzą sobie z informacjami o niepowodzeniach. Odbieranie informacji zwrotnych też jest istotnym elementem wpływającym na wytrwałość. Gdy działamy, mając przekonanie, że nasza aktywność jest niejako w próżni szybko możemy się zniechęcić i zrezygnować. Natomiast gdy otrzymujemy informacje dotyczące tego co robimy dobrze, a co źle pomaga to podtrzymywać, ukierunkowywać i koordynować działanie. Zwłaszcza informacje o tym co się robi dobrze pozytywnie wpływają na wytrwałość. Są niejako pośrednią nagrodą, no i dodatkowo ukierunkowują działanie oraz wzmacniają pozytywne zachowania. Często też w miarę działania zwiększa się prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu a i to pozytywnie wpływa na kontynuowanie aktywności.

W celu zwiększenia wytrwałości można też stosować określone zabiegi. Można podzielić działanie na wiele etapów pośrednich i nagradzać się w jakiś sposób za ich wykonanie. Już sama świadomość, że zrealizowało się jakąś cześć planu jest nagradzająca i informuje, że posuwamy sie do przodu. Innym zabiegiem stosowanym w celu zwiększenia wytrwałości może być odwracanie uwagi od konsumpcyjnego charakteru nagrody, a skupianie się na jej aspekcie poznawczym. W tym momencie bardzo wyraźnie przenikają się kwestie motywacji i samokontroli, osobowości. Bardzo często w psychologii jest tak, że wiele zjawisk jest z sobą powiązanych, a podziały wynikają z orientacji teoretycznych i z tego na jakich aspektach głównie koncentrują się badacze.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641505 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie