Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Inni ludzie w procesach motywacyjnch

Człowiek jest istota społeczną, czy jak niektórzy by powiedzieli zwierzęciem stadnym. Faktycznie inni ludzie odgrywają bardzo dużą rolę w życiu, także jeśli chodzi o procesy motywacyjne. Podstawową tendencją jest dążenie do kontaktów z innymi ludźmi. Wyodrębnia się dwa rozdaje motywów, potrzeb odnoszących się do rozległości i głębokości kontaktów społecznych. Motyw afiliacji i zażyłości. Motywacja afiliacji przejawia się dużą ilością kontaktów z innymi ludźmi. Ludzie tacy źle znoszą samotność i odczuwają potrzebę przebywania z innymi. Motywacja zażyłości, potrzeba intymności natomiast przejawia się tendencją do wchodzenia i utrzymywania głębszych związków z innymi. Ludzie tacy lepiej znoszą samotność, rzadziej spotykają się z innymi i większa wagę przywiązują do długotrwałych przyjaźni.

Inni ludzie wpływają także na efektywność działań poszczególnych ludzi. Już sama obecność innych dostarcza dodatkowego pobudzenia. Dlatego też przy zadaniach łatwych następuje wzrost efektywności, która przy zadaniach trudniejszych może się obniżać. Jednocześnie okazało się, że w przypadku jednoczesnego działania może dochodzić do zmniejszenia wysiłku wkładanego przez jednostkę w pracę grupową. Takich wyników dostarczyły eksperymenty nad grupami przeciągającymi linę. Okazało się, że wydolność grupy była niższa niż suma wydolności poszczególnych jej członków. Spadek wydajności grupy był tym większy im większy był zespół. Zespoły dwuosobowe przejawiały 93 % wydajności sumy poszczególnych jej członków, zespoły trzyosobowe 85 % a zespoły ośmioosobowe 49 %. Podobna prawidłowość zaobserwowano także w zadaniach polegających na klaskaniu w dłonie, głośnym krzyczeniu, kreatywności, formułowaniu sadów i przekonań. Zaproponowano różne interpretacje tego zjawiska. Jedno odnosiło się do rozproszenia odpowiedzialności i strategii chowania sie w tłumie, inne do wypełniania standardów społecznych i kierowania się zasadą równości.

Inni ludzie mogą wpływać na motywacje także poprzez nastawienia jakie przejawiają. W środowiskach, w których dominuje rywalizacja dochodzi do obniżenia motywacji wewnętrznej, a także do pogorszenia stosunków między ludźmi. Wzrasta nieufność i wrogość. Zmniejsza się racjonalność ludzkich zachowań, a także kreatywność, której przejawy mogą okazać się ryzykowne. O rywalizacji mówi się wtedy gdy sukces poszczególnego człowieka wiąże się z porażką innego. Nastawienie rywalizacyjne jest tylko jednym z nastawień społecznych. Oprócz tego może być m.in. nastawienie na współpracę polegające na preferowaniu wspólnych sukcesów, czy też nastawienie indywidualistyczne gdzie własne sukcesy nie odbywają się kosztem innych.

Podstawowe eksperymenty w psychologii społecznej dotyczyły konformizmu i posłuszeństwa, uległości. Okazało się, że ludzie są w stanie zachowywać się bardzo konformistycznie pod wpływem presji grupy. Konformizm ten może być nawet tak duży, że ludzie mogą przeczyć nawet doświadczeniom własnych zmysłów. Pod wpływem autorytetu natomiast mogą zachowywać się w zupełnie zdehumanizowany sposób. W jednym z eksperymentów osoby badane miały za zadanie aplikować uderzenia prądem elektrycznym innej osobie. W rzeczywistości nie stosowano uderzeń prądem a osoba, która miał otrzymywać takie uderzenia po prostu symulowała. Eksperyment rzekomo miał dotyczyć wpływu kar na uczenie się. Okazało się, ze większość ludzi była w stanie aplikować bardzo silne uderzenia prądem pod wpływem nacisku autorytetu. Tak więc zjawiska takie związane m.in. presja grupy, z bezrefleksyjnym uleganiem osobom o wyższym statusie i przesunięciu odpowiedzialności pokazują, że inni ludzie mogą mieć znaczny wpływ na zachowania poszczególnych jednostek.

W przypadku obcowania z innymi ludźmi mogą zostać uruchomione także inne specyficznie ludzkie motywacje związane z autoprezentacją. Motywacja aby w oczach innych wypaść w określony sposób może wpływać na zachowanie, czy chociażby na sposób przedstawiania się. W zależności od sytuacji i od tego z kim ma się kontakt można eksponować różne swoje właściwości.

Obcowanie z innymi ludźmi jest nieodłączną częścią życia a to jak ludzie się wzajemnie do siebie odnoszą wpływa także na ich samopoczucie, relacje i motywacje.
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005641519 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie