Pozytywny Portal Psychologiczny - Psychologia i zycie
Strona Główna
Człowiek
Temperament
Osobowość
Emocje
Umysł
Inteligencja

Psychologia i życie
Związki
Dzieci
Stres
Zdrowie
Praca

Inteligencja

Początki psychologicznych badań nad inteligencją sięgają XIX w. i postaci sir. Francisa Galtona. Ten wszechstronnie utalentowany kuzyn Karola Darwina zastanawiał się i prowadził badania nad geniuszem. Zauważył, że w pewnych rodzinach występuje więcej wybitnych osobników niż w innych. Na tej podstawie wnioskował o genetycznym podłożu geniuszu. Oprócz prowadzenia szeroko zakrojonych badań statystycznych opracował też pierwsze testy, które były przeważnie badaniami psychofizycznymi. Było to zgodne z jego pojmowaniem geniuszu jako zdolności do wytrwałej pracy i wrażliwości zmysłowej, przejawiającej się umiejętnością różnicowania bodźców. Dziś energię działania i wrażliwość zmysłową rozpatruje się bardziej jako właściwości temperamentalne, aczkolwiek zauważa się też związki temperamentu z inteligencją.

Przełomowymi postaciami dla pojmowania inteligencji byli Francuz Alfred Binet i Niemiec Wilhelm Stern. Alfred Binet na zlecenie francuskiego ministerstwa oświaty opracował pierwsze testy badające zdolności umysłowe, czy też wiek umysłowy. Miało to na celu wyodrębnienie dzieci opóźnionych umysłowo, które nie byłyby w stanie w pełni korzystać z edukacji w szkołach publicznych. Wilhelm Stern natomiast wprowadził pojęcie ilorazu inteligencji, IQ (intelligence quotient), w którym to wiek umysłowy dziecka dzieli się przez wiek życia, a następnie mnoży przez 100. Wiek umysłowy jest określany za pomocą zadań, które jest w stanie wykonać dziecko. Jeżeli w wieku 5 lat rozwiązuję zadania, które przeważnie rozwiązują dzieci 6 letnie to jego wiek umysłowy szacowany jest na 6 lat, a jego iloraz inteligencji, IQ, na 120 (6:5 x 100). Obecnie w trochę inny, bardziej wyrafinowany sposób oblicza się IQ.

Inteligencję definiowano na wiele sposobów. W zasadzie prawie każdy z badaczy proponował swoją definicje dążąc do uściślenia tego terminu. Dopiero Ulric Neisser zwrócił uwagę, że inteligencja jest pojęciem potocznym. Zainicjował badania dotyczące potocznych, nieoficjalnych definicji inteligencji. Okazało się, że są one bardzo podobne do definicji „oficjalnych”, będących wynikiem refleksji i badań ekspertów. Chociaż często skupiały się na innych aspektach inteligencji. Przy okazji badań nad potocznym postrzeganiem inteligencji zaobserwowano ciekawe różnice międzykulturowe. Np. Chińczycy z Tajwanu za najważniejsze uważają umiejętności społeczne, następnie przyjemność związaną z aktywnością umysłową oraz dbanie o własne interesy. Ogólną sprawność umysłową wymieniają na ostatnim miejscu. To właśnie ogólna sprawność umysłowo przez długi czas przyciągała największą uwagę psychologów. Z czasem jednak zaczęto skupiać się nad przejawami inteligencji w codziennym życiu i tworzyć teorie inteligencji emocjonalnej, społecznej, praktycznej, inteligencji wielorakich.

Pomimo zainteresowania różnymi rodzajami inteligencji psychologowie nie przestali interesować się inteligencją ogólną, która do jakiegoś stopnia jest podstawą różnego rodzaju inteligencji. Inteligencję zaczęto badać odnosząc jej funkcjonowanie do procesów poznawczych. W ramach takich badań stwierdzono, że osoby inteligentne charakteryzują się zwiększona pulą zasobów uwagi, zwiększoną pojemnością pamięci operacyjnej, podwyższoną skutecznością kontroli poznawczej i umiejętnością stosowania skutecznych strategii poznawczych.

Inteligencje badano także w związku z innymi właściwościami psychologicznymi, takimi jak temperament, osobowość, style poznawcze, czy też wiedzą ekspercką, czy mądrością. Rozpatrywano także pozaintelektualne czynniki wpływające na aktywność intelektualną, które także uwzględniano jako mające wpływ na rozwój talentów i osiągnięcia życiowe.


Struktura inteligencji - jedna czy wiele niezależnych zdolności ?

Inteligencja a pozostałe właściwości psychologiczne

Typowe zaangażowanie intelektualne i emocje związane z aktywnością intelektualną

Inteligencja a osiągnięcia życiowe
Rozwój
Uczenie się
Inteligencje Wielorakie
Inteligencja emocjonalna
Inteligencja społeczna
Umiejętności społeczne
Komunikacja
Twórczość

Psychologia Pozytywna
Psychologia pozytywna
Miłość
Mądrość
Szczęście

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Tomasz Zaręba 2007
Copyright © 2006
Design by: d4u.hut2.ruPowered by PHP-Fusion © 2003-2005747778 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie